SEVEn

Praha - Projektování budov a návrh technologií pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    27.4.2017 15:36

Kurz je zaměřen především na správný návrh technologií a projektování stavebních detailů a konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz je zakončen zkouškou a za její úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Více v pozvánce (PDF)

Další informace

Přihláška online